Veřejná zakázka: Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1069
Systémové číslo: P20V00000118
Evidenční číslo zadavatele: 28181/2020-UVCR (OTP)
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-041280
Datum zahájení: 19.11.2020
Nabídku podat do: 04.03.2021 10:00
Evidence smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou celkové stavební a interiérové úpravy gastroprovozu zadavatele, kantýny a jídelny, včetně personálního zázemí, výměna a doplnění technologií. Cílem rekonstrukce gastroprovozu je zvýšení kapacity vařených jídel v jídelně (na 200 jídel/den), efektivity celého stravovacího zařízení a kantýny. Účelem rekonstrukce gastroprovozu je zavedení nového konceptu poskytování služeb závodního stravování, který koresponduje se současným trendem moderní a zdravé výživy.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to vše i v BIM modelu, a písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončeného díla.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž dodání gastronomické technologie a gastro vybavení.
Součástí plnění je dále servisní činnost pro dodané gastronomické technologie.
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena ve vzoru smlouvy, který je přílohou F zadávací dokumentace, v dokumentaci pro provedení stavby, která je přílohou G zadávací dokumentace a v položkovém rozpočtu, který je přílohou B zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky