Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie
Odesílatel Květoslava Hlistová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2020 09:38:04
Předmět Souhrnné vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Souhrnné vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Souhrnné vysvětlení, změna a doplnění ZD č. 2 vč. přílohy_EPČ.pdf (1.16 MB)
- Příloha B - F. Výkaz výměr ÚV ČR - jídelna v 6_Ve znění vysvětlení ZD č. 2.xlsx (779.50 KB)