Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Analýza mezinárodního a národního legislativního rámce protidrogové politiky a mezinárodních, národních a regionálních strategických dokumentů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2017 14.03.2017 10:00
Zajištění ostrahy objektu Vladislavova
nadlimitní Příjem nabídek 07.02.2017 13.03.2017 13:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU IV
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2016 19.12.2016 10:00
Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
nadlimitní Hodnocení 07.11.2016 12.12.2016 10:00
Mediální kampaň v rámci projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života (část 1 a 3)
podlimitní Zadáno 03.11.2016 22.11.2016 13:00
Smlouva o předplatném na data z databáze Scopus
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2016 01.11.2016 00:01
Nákup 10 osobních vozidel
nadlimitní Zadáno 17.10.2016 24.11.2016 10:00
Pořízení výpočetní techniky – PC se speciálním určením
nadlimitní Zadáno 13.10.2016 06.12.2016 10:00
Rekonstrukce chodníků v zahradě areálu objektu Benešovy vily - 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 20.10.2016 13:00
Zajištění mediálních analýz pro ÚV ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 31.10.2016 13:00
Sdružené služby dodávek elektrické energie pro Úřad vlády České republiky
nadlimitní Zadáno 29.09.2016 19.10.2016 10:00
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro Úřad vlády České republiky
podlimitní Zadáno 29.09.2016 19.10.2016 10:30
Technicko-organizační a odborné zabezpečení národních konferencí v oblasti protidrogové politiky
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 10.10.2016 10:00
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR
nadlimitní Hodnocení 28.09.2016 15.11.2016 10:00
Zpracování návrhu na prohloubení a doplnění problematiky jednotné regulace síťových odvětví, sloučení analytických výstupů a jejich zpracování - Studie dle úkolu č. 10 usnesení vlády č. 86/2015
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 29.09.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››