Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády na roky 2019 a 2020
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2018 17.07.2018 10:00
Pořizování licencí k produktům Microsoft
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.06.2018 11.06.2018 00:00
Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády na zbývající období roku 2018 a roky 2019 a 2020: 2. část Dodávky elektřiny – otevřené řízení
nadlimitní Příjem nabídek 04.06.2018 16.07.2018 11:00
Pořizování licencí k produktům VMware a souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.06.2018 04.06.2018 00:00
Nákup linky na vazbu V1 do pracoviště polygrafie Úřadu vlády ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 30.05.2018 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP nad prováděním stavby Strakova akademie – oprava vnějšího pláště a oplocení
nadlimitní Hodnocení 11.05.2018 18.06.2018 10:00
Pořizování licencí a podpory k produktům Cisco Systems a souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2018 09.05.2018 00:00
Pořízení 100 počítačových sestav, 58 notebooků s příslušenstvím a jednoho speciálního notebooku
nadlimitní Vyhodnoceno 25.04.2018 28.05.2018 10:00
Přepínače
nadlimitní Vyhodnoceno 12.04.2018 14.05.2018 10:00
Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády ČR pro zbývající období roku 2018 a roky 2019 a 2020: 1. část Nákup elektřiny v JŘBU
nadlimitní Zadáno 05.04.2018 13.04.2018 08:00
Oprava barokního opevnění Prahy
podlimitní Hodnocení 08.02.2018 12.03.2018 10:00
Renovace teracové podlahy v části objektu Strakovy akademie
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2018 05.02.2018 10:00
Pořízení monitorů, klávesnic, diktafonů a dataprojektorů pro projekt: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
nadlimitní Zadáno 19.01.2018 20.02.2018 10:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU VI
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2017 17.01.2018 11:00
Likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu v pražských objektech Úřadu vlády ČR
podlimitní Zadáno 08.12.2017 03.01.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››