Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím pronájmu část 4 vozidla s balistickou ochranou
nadlimitní Příjem nabídek 12.10.2021 15.11.2021 10:00
Digitalizace a pasportizace areálu Strakovy akademie
nadlimitní Příjem nabídek 07.10.2021 15.11.2021 10:00
Digitalizace a pasportizace objektů Úřadu vlády ČR
nadlimitní Zadávání 07.10.2021
Strakova akademie - modernizace šaten OS PČR
podlimitní Příjem nabídek 05.10.2021 29.10.2021 10:00
Dodávka jídelního a kuchyňského inventáře (gastroinventář) do gastroprovozu Strakovy akademie
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.10.2021 12.10.2021 13:00
Podpora zařízení Extreme Networks a licencí NetSight na rok 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2021 08.10.2021 10:00
WiFi
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2021 05.10.2021 10:00
Firewall
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2021 30.09.2021 10:00
Dodávka periodik na rok 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2021 24.09.2021 10:00
Projektová dokumentace oprav vnějšího pláště Kramářovy vily, návrh osvětlení a zřízení závlahového systému zahrady
podlimitní Hodnocení 06.09.2021 30.09.2021 10:00
Pořízení licencí Microsoft
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.08.2021 11.08.2021 11:33
Navýšení diskové kapacity VMware
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2021 24.08.2021 12:00
Pořízení výpočetní techniky pro projekt Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2021 31.08.2021 12:00
Koncepční a analytická podpora RVVI
nadlimitní Vyhodnoceno 10.08.2021 10.09.2021 10:00
Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím sponzoringu
nadlimitní Zadáno 06.08.2021 07.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››