Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup mobilních telefonů Samsung Galaxy S10e (Samsung Galaxy S10)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2020 17.08.2020 09:00
Zastínění oken zasedacího sálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2020 27.08.2020 10:00
Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
nadlimitní Příjem nabídek 27.07.2020 07.09.2020 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při práci na staveništi Obnova zahrady Strakovy akademie
podlimitní Příjem nabídek 24.07.2020 27.08.2020 10:00
Zajištění procesu certifikace adiktologických služeb
nadlimitní Příjem nabídek 21.07.2020 26.08.2020 09:00
Provedení evaluace projektu Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2020 17.08.2020 10:00
Programátorské práce - Jednotný informační systém pro adiktologické služby
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.07.2020 05.08.2020 10:00
Pořízení mobilních videokonferenčních zařízení pro Úřad vlády ČR
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2020 03.08.2020 09:00
Firewall
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2020 24.08.2020 09:00
Pravidelná kontrola přenosných hasicích přístrojů a hydrantů v objektech Úřadu vlády ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 15.07.2020 10:00
Obnova zahrady Strakovy akademie – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 26.06.2020 18.08.2020 10:00
Část 2 - Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
podlimitní Hodnocení 12.06.2020 20.07.2020 10:00
Část 1 – Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany pro Úřad vlády ČR
podlimitní Hodnocení 10.06.2020 31.07.2020 10:00
Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Úřad vlády ČR
podlimitní Zadávání 10.06.2020
Sanace havarijního stavu podlahy garáže v suterénu provozní budovy Úřadu vlády ČR
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2020 22.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››