Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 11.12.2019 22.01.2020 10:00
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 4 Pilotní ověření Metodiky moderních metod sociální práce a síťování
nadlimitní Příjem nabídek 06.12.2019 09.01.2020 09:00
Dodávky xerografického papíru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.11.2019 21.11.2019 10:00
Servisní smlouva na provádění pravidelné roční profylaktické prohlídky a údržby energetického centra v budově Úřadu vlády ČR, Strakova akademie, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 19.11.2019 10:00
Dodávky periodik na rok 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.11.2019 20.11.2019 14:00
Supervize realizačního týmu individuálního systémového projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.11.2019 25.11.2019 10:00
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování - 4. část Kvantitativní sběr dat pro potřeby projektu Systémové zajištění sociálního začleňování
nadlimitní Vyhodnoceno 01.11.2019 02.12.2019 10:00
Služba Dark Fiber – nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Loretánská 177/9, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2019 15.11.2019 13:00
Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2019
nadlimitní Zadáno 16.10.2019 06.11.2019 17:00
Replacement FlowMon sondy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2019 25.10.2019 10:00
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: systémové zajištění sociálního začleňování - 3. část Průřezový výzkum: Oddlužovací praxe po novele insolvenčního zákona
nadlimitní Vyhodnoceno 15.10.2019 15.11.2019 10:00
Podpora licencí IBM na rok 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 22.10.2019 09:00
Studie proveditelnosti a projekt na zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie a provozní budovy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.10.2019 01.11.2019 10:00
F5 BIG-IP podpora HW
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 10.10.2019 10:00
Nákup televizních přijímačů s formátem DVB-T2/HEVC
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2019 07.10.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››