Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DNS03 Sedací nábytek
nadlimitní Zadáno 12.08.2022 23.08.2022 10:00
Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím pronájmu – pronájem minivanů/minibusů vč. řidičů pro přepravu delegátů neformálních Rad FAC Defence a Gymnich
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2022 22.08.2022 10:00
Centrální přepínače
nadlimitní Zadáno 04.08.2022 05.09.2022 10:00
Nákup a montáž řídících jednotek CND5 pro provoz systému elektronické kontroly vstupu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 15.08.2022 10:00
Tisk 2. vydání publikace Násilí je možné zastavit v rámci projektu č. 18 Posilování kapacit a metogologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí (LP-PDP8-001) spolufinancován z Norských fondů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2022 22.08.2022 13:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU XIV
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2022 22.08.2022 10:00
DNS 02 Sedací nábytek
nadlimitní Zadáno 30.06.2022 11.07.2022 10:00
Zajištění vysílání informačních spotů
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.06.2022
Vysílání sponzorského vzkazu v ČT v režimu garancí GRP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.06.2022 13.06.2022 12:00
Smlouva o reklamním plnění
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.06.2022 10.06.2022 11:00
Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím pronájmu – pronájem minivanů/minibusů vč. řidičů pro přepravu delegátů neformálních Rad JHA, ENVI a GAC
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 28.06.2022 11:00
Zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 29.06.2022 10:00
Smlouva o zařazení obchodního sdělení v pořadech v televizním vysílání ČT a o poskytnutí licence
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.06.2022 03.06.2022 11:00
DNS01 Nábytek
nadlimitní Zadáno 31.05.2022 13.06.2022 10:00
DNS01 Sedací nábytek
nadlimitní Zadáno 31.05.2022 13.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››