Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR
nadlimitní Zadáno 25.02.2021 30.03.2021 10:00
Projektová dokumentace modernizace tiskového sálu (atrium)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 01.03.2021 10:00
Nákup 5 kamer bezpečnostního systému
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 19.02.2021 10:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU XI
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2021 25.01.2021 10:00
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 3 a 4
nadlimitní Zadáno 30.12.2020 09.04.2021 10:00
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 5: SME Assembly
nadlimitní Zadáno 23.12.2020 01.03.2021 10:00
Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie
podlimitní Zadáno 19.11.2020 04.03.2021 10:00
Část 2 - Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
podlimitní Zadáno 16.11.2020 17.12.2020 10:00
Projektová dokumentace Oprava opěrných zdí Kramářovy vily
podlimitní Zadáno 13.11.2020 15.12.2020 09:00
Část 1 - Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany pro Úřad vlády ČR
podlimitní Zadáno 10.11.2020 10.12.2020 10:00
Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Úřad vlády ČR
podlimitní Zadáno 10.11.2020
Zajištění procesu certifikace adiktologických služeb
nadlimitní Zadáno 20.10.2020 23.11.2020 10:00
Dodávka periodik na rok 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2020 09.11.2020 10:00
Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády ČR na roky 2021 a 2022
nadlimitní Zadáno 28.08.2020 30.09.2020 10:00
Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
nadlimitní Zadáno 27.07.2020 06.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016