Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 1 - Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany pro Úřad vlády ČR
podlimitní Zadáno 10.11.2020 10.12.2020 10:00
Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Úřad vlády ČR
podlimitní Zadáno 10.11.2020
Zajištění procesu certifikace adiktologických služeb
nadlimitní Zadáno 20.10.2020 23.11.2020 10:00
Dodávka periodik na rok 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2020 09.11.2020 10:00
Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády ČR na roky 2021 a 2022
nadlimitní Zadáno 28.08.2020 30.09.2020 10:00
Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
nadlimitní Zadáno 27.07.2020 06.10.2020 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při práci na staveništi Obnova zahrady Strakovy akademie
podlimitní Zadáno 24.07.2020 27.08.2020 10:00
Pravidelná kontrola přenosných hasicích přístrojů a hydrantů v objektech Úřadu vlády ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 15.07.2020 10:00
Obnova zahrady Strakovy akademie – stavební práce
podlimitní Zadáno 26.06.2020 18.08.2020 10:00
Poskytování daňově poradenských služeb v oblasti DPH
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 13.05.2020 09:00
Obnova zahrady Strakovy akademie
podlimitní Zadáno 24.01.2020
Zajištění ostrahy objektu Vladislavova
nadlimitní Zadáno 11.12.2019 22.01.2020 10:00
Servisní smlouva na provádění pravidelné roční profylaktické prohlídky a údržby energetického centra v budově Úřadu vlády ČR, Strakova akademie, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 19.11.2019 10:00
Služba Dark Fiber – nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Loretánská 177/9, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2019 15.11.2019 13:00
Studie proveditelnosti a projekt na zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie a provozní budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2019 01.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13  ››