Veřejná zakázka: Služba Dark Fiber – nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Loretánská 177/9, Praha 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 915
Systémové číslo: P19V00000126
Evidenční číslo zadavatele: 31112/2019-UVCR (OIT)
Datum zahájení: 18.10.2019
Nabídku podat do: 15.11.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Služba Dark Fiber – nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Loretánská 177/9, Praha 1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je propojení objektů zadavatele pomocí dvou nenasvícených optických vláken zakončených na optických konektorech v optickém rozvaděči pro komunikační účely (tzv. služba Dark Fiber) od 01.01.2020 na dobu neurčitou.
Jedná se o propojení objektů Strakovy akademie na adrese nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, a Hrzánského paláce na adrese Loretánská 177/9, Praha 1 - Hradčany.
Optická vlákna musí být zakončena konektory:
Rozhraní bodu A - rozhraní SC;
Rozhraní bodu B - rozhraní E-2000/APC nebo SC nebo LC.
Součástí předmětu veřejné zakázky je jednorázové zřízení služby (zřízení přenosové trasy z místa A (nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1 – Malá Strana, m. č. 044 – serverovna) do místa B (Loretánská 177/9, 110 00 Praha 1, technická místnost v suterénu) a konfigurace služby dle požadavků zadavatele. Zadavatel požaduje provedení konfigurace zařízení ihned po zřízení přenosové trasy, nejpozději dne 01.01.2020.
Zadavatel požaduje garantovat úroveň služby SLA 99,5 - služba s garantovanou dostupností služby 99,50%
Bližší specifikace služby a podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy, který je přílohou C této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 912 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky