Evidence smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 5: SME Assembly 12.05.2021