Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup mobilních telefonů pro Úřad vlády ČR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2020 22.04.2020 10:00
Technická podpora Dell EMC
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2020 14.04.2020 10:00
Podpora zařízení Quantum
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2020 14.04.2020 09:00
Nákup 24 kamer bezpečnostního systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2020 30.03.2020 11:00
Pořízení IT spotřebního materiálu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2020 23.03.2020 13:00
Pořízení tonerů a spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkční tiskárny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.02.2020 26.03.2020 10:00
Podpora při správě linuxových serverů
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2020 27.03.2020 10:00
Předběžná tržní konzultace "Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022"
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.02.2020 05.03.2020 10:00
Obnova zahrady Strakovy akademie - perimetrická ochrana
nadlimitní Hodnocení 24.01.2020 06.03.2020 10:00
Obnova zahrady Strakovy akademie
podlimitní Zadávání 24.01.2020
Programátorské práce – Jednotný informační systém pro adiktologické služby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.01.2020 03.03.2020 10:00
Digitalizace a pasportizace objektů Úřadu vlády ČR
nadlimitní Hodnocení 15.01.2020 02.03.2020 13:00
Blade servery s diskovým polem a Blade šasi
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.01.2020 17.01.2020 10:00
Zajištění ostrahy objektu Vladislavova
nadlimitní Vyhodnoceno 11.12.2019 22.01.2020 10:00
Předběžné tržní konzultace k VZ Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování, část 3: Průřezový výzkum: Oddlužovací praxe po novele insolvenčního zákona
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.08.2019 29.08.2019 10:00
všechny zakázky