Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: 212809
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-urad-vlady-ceske-republiky
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna výtahu v objektu Vladislavova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2017 06.06.2017 10:00
Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení
nadlimitní Hodnocení 13.04.2017 23.05.2017 10:00
Internetové připojení dvou lokalit, služba ochrany proti DDoS útokům a služba přeložení IP rozsahu
nadlimitní Hodnocení 30.03.2017 03.05.2017 10:00
Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení – výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP
nadlimitní Hodnocení 28.03.2017 11.05.2017 10:00
Analýza mezinárodního a národního legislativního rámce protidrogové politiky a mezinárodních, národních a regionálních strategických dokumentů
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.02.2017 14.03.2017 10:00
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR
nadlimitní Hodnocení 28.09.2016 15.11.2016 10:00
všechny zakázky