Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup linky na vazbu V1 do pracoviště polygrafie Úřadu vlády ČR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2018 30.05.2018 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP nad prováděním stavby Strakova akademie – oprava vnějšího pláště a oplocení
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2018 18.06.2018 10:00
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování - 2. část „Průřezový výzkum Azylové domy a pobytové sociální služby jako součást systému sociálního bydlení včetně tří tematických výzkumů"
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2018 05.06.2018 10:00
Pořízení 100 počítačových sestav, 58 notebooků s příslušenstvím a jednoho speciálního notebooku
nadlimitní Příjem nabídek 25.04.2018 28.05.2018 10:00
Přepínače
nadlimitní Vyhodnoceno 12.04.2018 14.05.2018 10:00
Oprava barokního opevnění Prahy
podlimitní Hodnocení 08.02.2018 12.03.2018 10:00
Likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu v pražských objektech Úřadu vlády ČR
podlimitní Vyhodnoceno 08.12.2017 03.01.2018 13:00
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - Část 1 Tvorba Metodiky moderních metod sociální práce a síťování
nadlimitní Vyhodnoceno 25.10.2017 28.11.2017 10:00
všechny zakázky