Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: 212809
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-urad-vlady-ceske-republiky
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Operativní leasing 3 vozů pro projekt: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
podlimitní Příjem nabídek 19.01.2017 06.02.2017 09:30
OPZ_Operativní leasing 3 vozů pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování
podlimitní Příjem nabídek 19.01.2017 06.02.2017 11:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU IV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.12.2016 19.12.2016 10:00
Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
nadlimitní Hodnocení 07.11.2016 12.12.2016 10:00
Mediální kampaň v rámci projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života (část 1 a 3)
podlimitní Vyhodnoceno 03.11.2016 22.11.2016 13:00
Pořízení výpočetní techniky pro potřeby projektu OPP 1
nadlimitní Hodnocení 01.10.2016 22.11.2016 10:00
Zajištění mediálních analýz pro ÚV ČR
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.09.2016 31.10.2016 13:00
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR
nadlimitní Hodnocení 28.09.2016 15.11.2016 10:00
Mediální kampaň v rámci projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života
podlimitní Zadávání VZ 10.08.2016 05.09.2016 10:00
všechny zakázky