Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace tiskového sálu
podlimitní Příjem nabídek 02.12.2021 03.01.2022 10:00
Nákup blade serverů, disků diskového pole a licencí vzdálené správy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2021 08.12.2021 10:00
Výměna UPS POWER WARE 100 kVA na Lichtenštejnském paláci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2021 23.12.2021 10:00
Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím sponzoringu Část 2 Osobní silniční vozidla kategorie mikrobus (minivan) s hybridním pohonem, zážehovým pohonem nebo vznětovým pohonem bez obsluhy
nadlimitní Příjem nabídek 05.11.2021 10.01.2022 10:00
Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím pronájmu část 4 vozidla s balistickou ochranou
nadlimitní Hodnocení 12.10.2021 15.11.2021 10:00
Digitalizace a pasportizace areálu Strakovy akademie
nadlimitní Hodnocení 07.10.2021 15.11.2021 10:00
Digitalizace a pasportizace objektů Úřadu vlády ČR
nadlimitní Zadávání 07.10.2021
Strakova akademie - modernizace šaten OS PČR
podlimitní Vyhodnoceno 05.10.2021 29.10.2021 10:00
Dodávka jídelního a kuchyňského inventáře (gastroinventář) do gastroprovozu Strakovy akademie
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.10.2021 12.10.2021 13:00
Projektová dokumentace oprav vnějšího pláště Kramářovy vily, návrh osvětlení a zřízení závlahového systému zahrady
podlimitní Vyhodnoceno 06.09.2021 30.09.2021 10:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU XII
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2021 24.08.2021 10:00
Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Spisová služba ÚV ČR"
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2021 14.07.2021 10:00
Dodávka multifunkčních tiskáren pro objekty Úřadu vlády ČR
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2021
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR
nadlimitní Vyhodnoceno 25.02.2021 30.03.2021 10:00
všechny zakázky