Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.85 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup serverů pro záznam z bezpečnostního monitorovacího systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 03.11.2020 10:00
Dodávka konferenčního systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 02.11.2020 10:00
Předběžná tržní konzultace k VZ "Zajištění softwarové části akreditačního systému pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 05.11.2020 10:00
Zajištění procesu certifikace adiktologických služeb
nadlimitní Příjem nabídek 20.10.2020 23.11.2020 10:00
Dodávka periodik na rok 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 30.10.2020 10:00
Podpora licencí IBM na rok 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2020 26.10.2020 10:00
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 1 a 2
nadlimitní Příjem nabídek 06.10.2020 09.11.2020 10:00
F5 BIG-IP podpora HW
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2020 09.10.2020 10:00
Podpora licencí HCL na rok 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2020 08.10.2020 10:00
Podpora zařízení Extreme Networks a licencí NetSight na rok 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.09.2020 08.10.2020 13:00
Projektová dokumentace modernizace zasedacího sálu vlády a předsálí
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2020 01.10.2020 09:00
Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády ČR na roky 2021 a 2022
nadlimitní Hodnocení 28.08.2020 30.09.2020 10:00
Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády na roky 2021 a 2022
nadlimitní Hodnocení 24.08.2020 29.09.2020 10:00
Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
nadlimitní Hodnocení 27.07.2020 06.10.2020 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při práci na staveništi Obnova zahrady Strakovy akademie
podlimitní Hodnocení 24.07.2020 27.08.2020 10:00
všechny zakázky