Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: 212809
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu v pražských objektech Úřadu vlády ČR
podlimitní Příjem nabídek 08.12.2017 03.01.2018 13:00
Certifikace Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2017 04.01.2018 10:00
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - Část 1 Tvorba Metodiky moderních metod sociální práce a síťování
nadlimitní Hodnocení 25.10.2017 28.11.2017 10:00
Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018
podlimitní Vyhodnoceno 20.10.2017 07.11.2017 10:00
Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.10.2017 20.11.2017 12:00
Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018
nadlimitní Vyhodnoceno 17.10.2017 20.11.2017 10:00
Dodávky kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.09.2017 13.10.2017 09:30
Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.08.2017 29.08.2017 10:00
všechny zakázky