Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování: 3. část „Průřezový výzkum: Oddlužovací praxe po novele insolvenčního zákona“
podlimitní Příjem nabídek 21.03.2018 16.04.2018 10:00
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování - 2. část „Průřezový výzkum Azylové domy a pobytové sociální služby jako součást systému sociálního bydlení včetně tří tematických výzkumů“
podlimitní Hodnocení 20.02.2018 21.03.2018 10:00
Oprava barokního opevnění Prahy
podlimitní Hodnocení 08.02.2018 12.03.2018 10:00
Renovace teracové podlahy v části objektu Strakovy akademie
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2018 05.02.2018 10:00
Pořízení monitorů, klávesnic, diktafonů a dataprojektorů pro projekt: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
nadlimitní Vyhodnoceno 19.01.2018 20.02.2018 10:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU VI
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2017 17.01.2018 11:00
Likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu v pražských objektech Úřadu vlády ČR
podlimitní Hodnocení 08.12.2017 03.01.2018 13:00
Certifikace Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2017 04.01.2018 10:00
Získání přístupů datových podkladů z databáze JCR (Journal Citation Reports) a WoS (Web of Science)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.10.2017 31.10.2017 12:00
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - Část 1 Tvorba Metodiky moderních metod sociální práce a síťování
nadlimitní Vyhodnoceno 25.10.2017 28.11.2017 10:00
Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018
podlimitní Zadáno 20.10.2017 07.11.2017 10:00
Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018
nadlimitní Zadáno 17.10.2017 20.11.2017 10:00
Výměna výtahu v objektu Vladislavova
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 27.10.2017 10:00
Dodávky kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2017 13.10.2017 09:30
Dodávka xerografického papíru
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 11.09.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››