Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka periodik na rok 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2017 15.09.2017 10:00
Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2017 29.08.2017 10:00
Revize přenosných elektrických zařízení a pohyblivých přívodů v objektech Úřadu vlády ČR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2017 28.08.2017 10:00
Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení – výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP
nadlimitní Zadáno 20.07.2017 24.07.2017 14:00
Restaurování soch v objektu a zahradě Strakovy akademie
nadlimitní Hodnocení 14.07.2017 16.08.2017 10:00
Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
nadlimitní Hodnocení 12.07.2017 15.08.2017 10:00
Průběžný audit projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.07.2017 27.07.2017 10:00
Navýšení diskové kapacity zálohovacího systému
nadlimitní Hodnocení 11.07.2017 14.08.2017 10:00
Nákup 2 osobních vozidel
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2017 12.09.2017 10:00
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování - část 1 Výzkum zdravotní gramotnosti v sociálně vyloučených lokalitách ČR
podlimitní Hodnocení 27.06.2017 17.07.2017 10:00
Renovace teracové podlahy v objektu Strakovy akademie
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 29.06.2017 14:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU V
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.06.2017 07.08.2017 10:00
Nákup zařízení na vazbu V2
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 10.05.2017 10:00
Firewall a přepínače
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2017 04.05.2017 10:00
Operativní leasing 3 vozů pro projekt: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
podlimitní Zadáno 13.04.2017 21.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››