Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu v pražských objektech Úřadu vlády ČR
podlimitní Příjem nabídek 08.12.2017 03.01.2018 13:00
Certifikace Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2017 04.01.2018 10:00
Získání přístupů datových podkladů z databáze JCR (Journal Citation Reports) a WoS (Web of Science)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.10.2017 31.10.2017 12:00
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - Část 1 Tvorba Metodiky moderních metod sociální práce a síťování
nadlimitní Hodnocení 25.10.2017 28.11.2017 10:00
Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018
podlimitní Vyhodnoceno 20.10.2017 07.11.2017 10:00
Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.10.2017 20.11.2017 12:00
Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018
nadlimitní Vyhodnoceno 17.10.2017 20.11.2017 10:00
Podpora licencí IBM na rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2017 27.10.2017 10:00
Výměna výtahu v objektu Vladislavova
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 27.10.2017 10:00
Dodávky kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.09.2017 13.10.2017 09:30
Rozšíření managementu EN Management Center
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2017 03.10.2017 11:30
Pořízení výpočetní techniky
nadlimitní Zadáno 07.09.2017 09.10.2017 10:00
Dodávka xerografického papíru
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 11.09.2017 10:00
Dodávka periodik na rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2017 15.09.2017 10:00
Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.08.2017 29.08.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››