Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova zahrady Strakovy akademie - perimetrická ochrana
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2020 06.03.2020 10:00
Obnova zahrady Strakovy akademie
podlimitní Zadávání 24.01.2020
Programátorské práce – Jednotný informační systém pro adiktologické služby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2020 03.03.2020 10:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU X
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2020 06.02.2020 10:00
Digitalizace a pasportizace objektů Úřadu vlády ČR
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2020 02.03.2020 13:00
Blade servery s diskovým polem a Blade šasi
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.01.2020 17.01.2020 10:00
Zajištění ostrahy objektu Vladislavova
nadlimitní Hodnocení 11.12.2019 22.01.2020 10:00
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 4 Pilotní ověření Metodiky moderních metod sociální práce a síťování
nadlimitní Vyhodnoceno 06.12.2019 09.01.2020 09:00
Dodávky xerografického papíru
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 21.11.2019 10:00
Servisní smlouva na provádění pravidelné roční profylaktické prohlídky a údržby energetického centra v budově Úřadu vlády ČR, Strakova akademie, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 19.11.2019 10:00
Dodávky periodik na rok 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2019 20.11.2019 14:00
Supervize realizačního týmu individuálního systémového projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2019 25.11.2019 10:00
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování - 4. část Kvantitativní sběr dat pro potřeby projektu Systémové zajištění sociálního začleňování
nadlimitní Zadáno 01.11.2019 02.12.2019 10:00
Služba Dark Fiber – nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Loretánská 177/9, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2019 15.11.2019 13:00
Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2019
nadlimitní Zadáno 16.10.2019 06.11.2019 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››