Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU XI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.01.2021 25.01.2021 10:00
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 3 a 4
nadlimitní Příjem nabídek 30.12.2020 16.02.2021 10:00
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 5: SME Assembly
nadlimitní Příjem nabídek 23.12.2020 01.03.2021 10:00
Restaurování tapisérie Verdura s volavkami
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.12.2020 20.01.2021 10:00
Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2020
nadlimitní Zadáno 23.11.2020 07.12.2020 12:00
Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie
podlimitní Příjem nabídek 19.11.2020 04.03.2021 10:00
Zpracování sociologického výzkumu výskytu sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2020 09.12.2020 10:00
Dodávka xerografického papíru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2020 01.12.2020 10:00
Část 2 - Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
podlimitní Hodnocení 16.11.2020 17.12.2020 10:00
Projektová dokumentace Oprava opěrných zdí Kramářovy vily
podlimitní Vyhodnoceno 13.11.2020 15.12.2020 09:00
Část 1 - Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany pro Úřad vlády ČR
podlimitní Hodnocení 10.11.2020 10.12.2020 10:00
Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Úřad vlády ČR
podlimitní Zadávání 10.11.2020
Nákup zahradního traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 20.11.2020 10:00
Nákup serverů pro záznam z bezpečnostního monitorovacího systému
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 03.11.2020 10:00
Dodávka konferenčního systému
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020 02.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››