Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR 07.09.2016
Pořízení výpočetní techniky pro projekt Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002755 31.08.2016
Nákup 10 osobních vozidel 30.08.2016
Pořízení výpočetní techniky pro potřeby projektu OPP 1 19.08.2016
Pořízení výpočetní techniky pro projekt Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami 28.07.2016
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR 15.07.2016
Pořízení 50 notebooků s příslušenstvím 26.05.2016
Pořízení 60 počítačových sestav 25.05.2016
Vypořádání autorských práv k SW pro IS VaVaI a zajištění minimálních nezbytných provozních změn 04.03.2016
Zajištění hostingu webu a jeho správy, facebookové reklamy a dodání reklamního kreditu na Facebooku 15.01.2016
Projektová dokumentace na opravu vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení 16.11.2015
Oprava barokního opevnění Prahy 02.10.2015
Pořízení výpočetní techniky 04.03.2015
Vzdělávací a výzkumné aktivity kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016 18.08.2014
Provedení výpočtů pro potřeby hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. 25.04.2014
Zpracování Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím 10.03.2014
Stravovací služby 10.01.2013
Poskytování hlasových a datových služeb 03.12.2012