Předběžné oznámení: Pořízení výpočetní techniky pro projekt Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002755

Informace o předběžném oznámení

Evidenční číslo ve VVZ: 645281
Datum odeslání: 30.08.2016
Datum uveřejnění: 31.08.2016

Zadavatel

  • Úřední název: Úřad vlády České republiky
  • IČO: 00006599
  • Poštovní adresa:
    nábřeží Edvarda Beneše 128/4
    11800 Praha
stav předběžného oznámení uveřejněný

Formuláře k předběžnému oznámení

URL odkazy

Navazující zadávací řízení