Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím pronájmu – pronájem minivanů/minibusů vč. řidičů pro přepravu delegátů neformálních Rad JHA, ENVI a GAC
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2022 31.05.2022 10:00
Nákup hydraulické řezačky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 01.06.2022 10:00
Předimplementační analýza nového systému elektronické spisové služby (eSSL) a komplexního řešení správy dokumentů včetně technické specifikace zadávací dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2022 23.05.2022 10:00
Zajištění technického vybavení pro akce na vysoké úrovni v rámci CZ PRES 2022 – summit a neformální Rady EU Část 2: Neformální Rady EU
nadlimitní Příjem nabídek 04.05.2022 06.06.2022 10:00
Zajištění překladatelských služeb pro potřeby předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie v roce 2022
nadlimitní Příjem nabídek 20.04.2022 23.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016