Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova zahrady Strakovy akademie - perimetrická ochrana
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2020 06.03.2020 10:00
Programátorské práce – Jednotný informační systém pro adiktologické služby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2020 03.03.2020 10:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU X
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2020 06.02.2020 10:00
Digitalizace a pasportizace objektů Úřadu vlády ČR
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2020 02.03.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016