Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup mobilních telefonů Samsung Galaxy S10e (Samsung Galaxy S10)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2020 17.08.2020 09:00
Zastínění oken zasedacího sálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2020 27.08.2020 10:00
Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
nadlimitní Příjem nabídek 27.07.2020 07.09.2020 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při práci na staveništi Obnova zahrady Strakovy akademie
podlimitní Příjem nabídek 24.07.2020 27.08.2020 10:00
Zajištění procesu certifikace adiktologických služeb
nadlimitní Příjem nabídek 21.07.2020 26.08.2020 09:00
Provedení evaluace projektu Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2020 17.08.2020 10:00
Firewall
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2020 24.08.2020 09:00
Obnova zahrady Strakovy akademie – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 26.06.2020 18.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016