Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění interiérových dekoračních prvků jednotného vizuálního stylu na neformální rady CZ PRES 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.08.2022 24.08.2022 10:00
Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím pronájmu – pronájem minivanů/minibusů vč. řidičů pro přepravu delegátů neformálních Rad FAC Defence a Gymnich
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2022 22.08.2022 10:00
Centrální přepínače
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2022 05.09.2022 10:00
Tisk 2. vydání publikace Násilí je možné zastavit v rámci projektu č. 18 Posilování kapacit a metogologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí (LP-PDP8-001) spolufinancován z Norských fondů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2022 22.08.2022 13:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU XIV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2022 22.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016