Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k předběžné tržní konzultaci připravované veřejné zakázky s názvem „Personální systém ÚV ČR“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 28.04.2021 10:00
Pořízení IT materiálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 20.04.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016