Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup serverů pro záznam z bezpečnostního monitorovacího systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 03.11.2020 10:00
Dodávka konferenčního systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 02.11.2020 10:00
Předběžná tržní konzultace k VZ "Zajištění softwarové části akreditačního systému pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 05.11.2020 10:00
Zajištění procesu certifikace adiktologických služeb
nadlimitní Příjem nabídek 20.10.2020 23.11.2020 10:00
Dodávka periodik na rok 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 30.10.2020 10:00
Podpora licencí IBM na rok 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2020 26.10.2020 10:00
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 1 a 2
nadlimitní Příjem nabídek 06.10.2020 09.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016