Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Supervize realizačního týmu individuálního projektu "Systémové zajištění sociálního začleňování"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 03.12.2019 10:00
Dodávky xerografického papíru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2019 21.11.2019 10:00
Dodávky periodik na rok 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2019 20.11.2019 14:00
Supervize realizačního týmu individuálního systémového projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2019 25.11.2019 10:00
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování - 4. část Kvantitativní sběr dat pro potřeby projektu Systémové zajištění sociálního začleňování
nadlimitní Příjem nabídek 01.11.2019 02.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016