Smlouva: Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím pronájmu část 3: luxusní velkokapacitní autobus – typ zájezdový autobus s obsluhou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 116
Datum uzavření smlouvy: 18.05.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 595 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 719 950,00
Zadávací řízení: Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím pronájmu část 3: luxusní velkokapacitní autobus – typ zájezdový autobus s obsluhou

Název (předmět)

Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím pronájmu část 3: luxusní velkokapacitní autobus – typ zájezdový autobus s obsluhou

Stručný popis

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je časově omezené pořízení služby spočívající v zajištění dostatečného počtu konkrétně specifikovaných dopravních prostředků - velkokapacitních luxusních autobusů s obsluhou – minimálně 2 řidiči na jeden autobus, které bude zadavatel dočasně využívat pro akce konané v rámci CZ PRES 2022 (přeprava osob). Cílem zadavatele je zajistit předmět plnění veřejné zakázky pro akce v rámci konání CZ PRES 2022 v nejvyšší možné kvalitě, efektivně, hospodárně a účelně při zachování nezbytné míry bezpečnosti, ochrany a komfortu pro účastníky jednotlivých akcí. Zadavatel chce zajistit a garantovat maximálně širokou hospodářskou soutěž mezi všemi potenciálními dodavateli. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena zejména v Příloze H zadávací dokumentace - minimální technické požadavky.

Zadavatel

  • Úřední název: Úřad vlády České republiky
  • IČO: 00006599
  • Poštovní adresa:
    nábřeží Edvarda Beneše 128/4
    11800 Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy