Veřejná zakázka: Certifikace Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 722
Systémové číslo VZ: P17V00000127
Evidenční číslo zadavatele: 21393/2017-RVV
Datum zahájení: 07.12.2017
Nabídku podat do: 04.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Certifikace Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je certifikace Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI 2.x“) z hlediska nastavení systému řízení bezpečnosti informací dle požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a normy ČNS ISO/IEC 27001 a atestace shody systému IS VaVaI 2.x se standardy pro dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V databázi IS VaVaI 2.x jsou integrovány vzájemně provázané informační oblasti:
• Centrální evidence projektů (CEP)
• Centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ)
• Rejstřík informací o výsledcích (RIV)
• Evidence veřejných soutěží (VES)
• Centrální evidence aktivit (CEA)
IS VaVaI 2.x je přístupný na adrese https://www.rvvi.cz/.
Bližší podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou vymezeny ve vzoru smlouvy, který je přílohou C výzvy k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  118 01 Praha 1 - Malá Strana
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky