Veřejná zakázka: Výměna výtahu v objektu Vladislavova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 696
Systémové číslo VZ: P17V00000101
Evidenční číslo zadavatele: 20786/2017-OTH
Datum zahájení: 27.09.2017
Nabídku podat do: 27.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna výtahu v objektu Vladislavova
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést pro objednatele výměnu výtahu včetně jeho dodávky a souvisejících prací („dále také jen „dílo“) v objektu zadavatele na adrese Vladislavova 1494/4, Praha 1. Součástí plnění je dále servisní činnost pro dodané dílo.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky včetně požadavků na jeho realizaci je uvedena v příloze C výzvy (vzor smlouvy).

Prohlídka místa plnění se koná dne 09.10.2017 v 10:00 hodin. Bližší informace k prohlídce místa plnění jsou součástí výzvy k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  118 01 Praha 1 - Malá Strana
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (https://zakazky.vlada.cz), nebo listině do podatelny zadavatele na adrese nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky