Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Papírové ručníky
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2015 06.05.2015 13:00
Služba Dark Fiber - nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1 - nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2015 09.03.2015 09:00
Mapování aktuálních trendů na drogové scéně prostřednictvím adiktologických služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2014 21.11.2014 14:00
SBĚR, KONTROLA A VLOŽENÍ DAT STUDIE MEZI PATOLOGICKÝMI HRÁČI V LÉČBĚ
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2013 31.05.2013 16:00
Telekomunikační hlasové služby prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě
nadlimitní Zadáno 29.03.2013 24.05.2013 10:00
Služba Dark Fiber - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Vladislavova 1494/4, Praha 1
podlimitní Zadáno 09.10.2012 31.10.2012 09:55
SBĚR, KONTROLA A VLOŽENÍ DAT STUDIE UŽÍVÁNÍ DROG V POPULACI VĚZŇŮ PŘED A PO NÁSTUPU DO VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2012 19.10.2012 16:00
Analýza vládního (legislativního) helpdesku a vytvoření aplikace pro vládní (legislativní) helpdesk včetně implementace a vytvoření znalostní databáze
nadlimitní Zadáno 30.03.2012 14.05.2012 12:00
Modernizace ODok (včetně předimplementační analýzy)
nadlimitní Zadáno 23.12.2011 06.02.2012 12:00
Webová aplikace pro příjem žádostí o poskytnutí dotace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.12.2011 01.12.2011 00:00
Provádění pravidelných kontrol a revizí zařízení technické ochrany včetně servisních prací
nadlimitní Zadáno 10.10.2011 06.02.2012 12:00
Provádění servisu výtahů v objektech ÚV ČR
nadlimitní Zadáno 03.10.2011 09.11.2011 00:00
Monitoring tisku a médií
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2011 01.07.2011 00:00
Pravidelná aktualizace modulů právního systému ASPI
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2010 02.11.2010 00:01
Pořízení maintenance k antivirovému produktu Symantec Endpoint Protection
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2009 15.12.2009 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016