Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 5: SME Assembly
nadlimitní Hodnocení 23.12.2020 01.03.2021 10:00
Restaurování tapisérie Verdura s volavkami
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2020 20.01.2021 10:00
Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2020
nadlimitní Zadáno 23.11.2020 07.12.2020 12:00
Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie
podlimitní Vyhodnoceno 19.11.2020 04.03.2021 10:00
Část 2 - Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
podlimitní Vyhodnoceno 16.11.2020 17.12.2020 10:00
Projektová dokumentace Oprava opěrných zdí Kramářovy vily
podlimitní Zadáno 13.11.2020 15.12.2020 09:00
Část 1 - Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany pro Úřad vlády ČR
podlimitní Vyhodnoceno 10.11.2020 10.12.2020 10:00
Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Úřad vlády ČR
podlimitní Zadávání 10.11.2020
Předběžná tržní konzultace k VZ "Zajištění softwarové části akreditačního systému pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022"
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.10.2020 05.11.2020 10:00
Zajištění procesu certifikace adiktologických služeb
nadlimitní Hodnocení 20.10.2020 23.11.2020 10:00
Dodávka periodik na rok 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2020 09.11.2020 10:00
Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády ČR na roky 2021 a 2022
nadlimitní Zadáno 28.08.2020 30.09.2020 10:00
Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády na roky 2021 a 2022
nadlimitní Zadáno 24.08.2020 29.09.2020 10:00
Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
nadlimitní Vyhodnoceno 27.07.2020 06.10.2020 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při práci na staveništi Obnova zahrady Strakovy akademie
podlimitní Hodnocení 24.07.2020 27.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››