Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Programátorské práce - Jednotný informační systém pro adiktologické služby
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2020 05.08.2020 10:00
Pravidelná kontrola přenosných hasicích přístrojů a hydrantů v objektech Úřadu vlády ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 15.07.2020 10:00
Obnova zahrady Strakovy akademie – stavební práce
podlimitní Vyhodnoceno 26.06.2020 18.08.2020 10:00
Sanace havarijního stavu podlahy garáže v suterénu provozní budovy Úřadu vlády ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 22.07.2020 10:00
Poskytování fotografických služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.06.2020 01.06.2020 00:00
Poskytování daňově poradenských služeb v oblasti DPH
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 13.05.2020 09:00
Předběžná tržní konzultace "Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022"
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.02.2020 05.03.2020 10:00
Obnova zahrady Strakovy akademie - perimetrická ochrana
nadlimitní Zadáno 24.01.2020 06.03.2020 10:00
Obnova zahrady Strakovy akademie
podlimitní Zadávání 24.01.2020
Zajištění ostrahy objektu Vladislavova
nadlimitní Zadáno 11.12.2019 22.01.2020 10:00
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 4 Pilotní ověření Metodiky moderních metod sociální práce a síťování
nadlimitní Zadáno 06.12.2019 09.01.2020 09:00
Servisní smlouva na provádění pravidelné roční profylaktické prohlídky a údržby energetického centra v budově Úřadu vlády ČR, Strakova akademie, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 19.11.2019 10:00
Služba Dark Fiber – nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Loretánská 177/9, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2019 15.11.2019 13:00
Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2019
nadlimitní Zadáno 16.10.2019 06.11.2019 17:00
Studie proveditelnosti a projekt na zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie a provozní budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2019 01.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››