Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka periodik na rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2017 15.09.2017 10:00
Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2017 29.08.2017 10:00
Revize přenosných elektrických zařízení a pohyblivých přívodů v objektech Úřadu vlády ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2017 28.08.2017 10:00
Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
nadlimitní Zadáno 12.07.2017 15.08.2017 10:00
Průběžný audit projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2017 27.07.2017 10:00
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování - část 1 Výzkum zdravotní gramotnosti v sociálně vyloučených lokalitách ČR
podlimitní Zadáno 27.06.2017 17.07.2017 10:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU V
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 07.08.2017 10:00
Operativní leasing 3 vozů pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování
podlimitní Zadáno 02.06.2017 12.06.2017 11:00
Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení
nadlimitní Zadáno 13.04.2017 23.05.2017 10:00
Internetové připojení dvou lokalit, služba ochrany proti DDoS útokům a služba přeložení IP rozsahu
nadlimitní Zadáno 30.03.2017 03.05.2017 10:00
Zajištění ostrahy objektu Vladislavova
nadlimitní Zadáno 07.02.2017 13.03.2017 13:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU IV
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2016 19.12.2016 10:00
Podpora SW IBM SPSS
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 12.10.2016 10:00
Technicko-organizační a odborné zabezpečení národních konferencí v oblasti protidrogové politiky
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 10.10.2016 10:00
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR
nadlimitní Zadáno 28.09.2016 15.11.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››