Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Operativní leasing 3 vozů pro projekt: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
podlimitní Zadáno 13.04.2017 21.04.2017 10:00
Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení
nadlimitní Zadáno 13.04.2017 23.05.2017 10:00
Internetové připojení dvou lokalit, služba ochrany proti DDoS útokům a služba přeložení IP rozsahu
nadlimitní Zadáno 30.03.2017 03.05.2017 10:00
Zajištění ostrahy objektu Vladislavova
nadlimitní Zadáno 07.02.2017 13.03.2017 13:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU IV
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2016 19.12.2016 10:00
Podpora SW IBM SPSS
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 12.10.2016 10:00
Technicko-organizační a odborné zabezpečení národních konferencí v oblasti protidrogové politiky
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 10.10.2016 10:00
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR
nadlimitní Zadáno 28.09.2016 15.11.2016 10:00
Sběr, kontrola a vložení dat Národního výzkumu užívání návykových látek
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 20.07.2016 13:00
Nákup úklidových a hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 20.06.2016 10:00
Zpracování studií o genderově podmíněném násilí a slaďování pracovního a soukromého života
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2016 08.06.2016 14:00
Zajišťování činností na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Úřad vlády ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2016 17.05.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravu vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení
nadlimitní Zadáno 14.04.2016 31.05.2016 10:00
Rozšíření funkcionality personálního systému VEMA o moduly pro státní službu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 28.04.2016 10:00
Pronájem kancelářských nebytových prostor
nadlimitní Zadáno 12.02.2016 12.02.2016 00:01
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››