Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie
Odesílatel Květoslava Hlistová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.12.2020 14:44:42
Předmět Sdělení zadavatele

vizte připojenou přílohu


Přílohy
- Sdělení zadavatele_EPČ.pdf (576.23 KB)