Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky jsou celkové stavební a interiérové úpravy gastroprovozu zadavatele, kantýny a jídelny, včetně personálního zázemí, výměna a doplnění technologií. Cílem rekonstrukce gastroprovozu je zvýšení kapacity vařených jídel v jídelně (na 200 jídel/den), efektivity celého stravovacího zařízení a kantýny. Účelem rekonstrukce gastroprovozu je zavedení nového konceptu poskytování služeb závodního stravování, který koresponduje se současným trendem moderní a zdravé výživy.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to vše i v BIM modelu, a písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončeného díla.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž dodání gastronomické technologie a gastro vybavení.
Součástí plnění je dále servisní činnost pro dodané gastronomické technologie.
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena ve vzoru smlouvy, který je přílohou F zadávací dokumentace, v dokumentaci pro provedení stavby, která je přílohou G zadávací dokumentace a v položkovém rozpočtu, který je přílohou B zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13.01.2021 10:00
Datum zahájení: 19.11.2020 13:44
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: