Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie
Odesílatel Květoslava Hlistová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.11.2020 14:57:11
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č. 1_EPČ.pdf (756.72 KB)
- Příloha B - F. Výkaz výměr ÚV ČR - jídelna v4_ve znění změny ZD č. 1.xlsx (779.07 KB)