Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie
Odesílatel Květoslava Hlistová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.01.2021 13:56:53
Předmět Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Vysvětlení, změna a doplnění ZD č. 3_EPČ.pdf (660.99 KB)
- Příloha B - F. Výkaz výměr ÚV ČR - jídelna v8 ATS_ve znění vysvětlení ZD č. 3.xlsx (603.81 KB)