Veřejná zakázka: Provedení evaluace projektu Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1048
Systémové číslo: P20V00000097
Evidenční číslo zadavatele: 12069/2020-UVCR
Datum zahájení: 21.07.2020
Nabídku podat do: 17.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení evaluace projektu Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení evaluace projektu Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a související aktivity (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002755) financovaného z Operačního programu zaměstnanost (dále jen „projekt“).
Evaluace projektu bude zahrnovat:
- zpracování vstupní evaluační zprávy, která bude obsahovat podrobněji specifikovaný výzkumný design celé evaluace.
- zpracování závěrečné evaluační zprávy, která bude obsahovat zhodnocení procesu realizace projektu, dosažených výsledků a krátkodobých dopadů projektu.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že zvolil dvouobálkovou formu podání elektronických nabídek. Kalkulace nabídkové ceny zpracovaná v souladu se vzorem uvedeným v příloze F této výzvy k podání nabídky musí být v nabídce předložena jako samostatný dokument a musí být zařazena do druhé obálky, tzn., že dodavatel při vkládání Kalkulace nabídkové ceny musí označit, že tato příloha nabídky má být zařazena do druhé obálky. V ostatních přílohách nabídky dodavatele (nezařazených do druhé obálky) se Kalkulace nabídkové ceny ani údaje z ní nesmí vyskytovat.
Ostatní části nabídky včetně Návrhu způsobu realizace předmětu veřejné zakázky musí být zařazeny do první obálky. Zadavatel zároveň dodavatele upozorňuje, že Návrh způsobu realizace předmětu veřejné zakázky musí být předložený jako samostatný dokument a nesmí obsahovat cenovou nabídku a nesmí obsahovat žádné identifikační údaje dodavatele (ani loga, referenční zakázky, profil dodavatele, firmu nebo název apod.) nebo identifikační údaje osob, z nichž by bylo možné identifikovat dodavatele.
Dodavatel, jehož nabídka nebude splňovat výše uvedené požadavky zadavatele, tj. nabídka, kde Kalkulace nabídkové ceny nebude zařazena do druhé obálky, resp. bude obsažena i v první obálce nebo bude součástí nabídky v jednom souboru, bude z výběrového řízení vyloučen.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 220 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy