Veřejná zakázka: Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování - 4. část Kvantitativní sběr dat pro potřeby projektu Systémové zajištění sociálního začleňování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 916
Systémové číslo: P19V00000127
Evidenční číslo zadavatele: 21620/2019-UVCR (ASZ)
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-039353
Datum zahájení: 01.11.2019
Nabídku podat do: 02.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování - 4. část Kvantitativní sběr dat pro potřeby projektu Systémové zajištění sociálního začleňování
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení kvantitativních sběrů dat formou dotazníkových šetření pro potřeby analýzy sociálně vyloučených lokalit.
Cílovou skupinou výběrových šetření v sociálně vyloučených lokalitách jsou zástupci/obyvatelé sociálně vyloučených lokalit ve věku 15 let a starší.
Cílem kvantitativního sběru dat ve vyloučených lokalitách je zjištění postojů cílové skupiny k rozličným oblastem sociálního vyloučení, jako je například bydlení, zaměstnanost, sociální práce, zadluženost, zdraví, občanské soužití a další.
Kvantitativní dotazníkové šetření proběhne v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami po celém území České republiky při současném dodržení předem definovaných kvótních znaků a jednotlivých časových fází.
Bližší podmínky předmětu plnění veřejné zakázky jsou popsány ve vzoru smlouvy, který je přílohou C zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky