Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti a projekt na zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie a provozní budovy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 908
Systémové číslo: P19V00000119
Evidenční číslo zadavatele: 29273/2019-UVCR (OTP)
Datum zahájení: 09.10.2019
Nabídku podat do: 01.11.2019 10:00
Evidence smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti a projekt na zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie a provozní budovy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je předprojektová a projektová příprava návrhu zateplení stropů posledního podlaží pod střechou budovy Strakovy akademie a provozní budovy nacházející se na adrese nábřeží E. Beneše 128/4, Praha 1 (dále také jen „budova“ nebo „budovy“). Součástí návrhu budou i opravy vodorovných dešťových svodů na půdě budovy Strakovy akademie. Budovy se nacházejí v Pražské památkové rezervaci a budova Strakovy akademie je nemovitou kulturní památkou.

Předprojektová příprava zahrnuje posouzení stávajícího stavu konstrukcí stropů pod střechou budov včetně provedení zaměření a stavebního průzkumu a sond a následné vypracování studie proveditelnosti obsahující návrh technického řešení zateplení stropů budov s případnými variantami technického řešení.
Projektová příprava zahrnuje vypracování kompletní dokumentace pro zadání stavby podle přílohy č. 13 k vyhlášce o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; inženýrskou činnost směřující k získání stavebního ohlášení/povolení, příp. kolaudačního souhlasu, bude-li vyžadován; spolupráci při výběru zhotovitele stavby a následný autorský dozor při realizaci stavby „Zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie a provozní budovy“.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž zpracování průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (vypracované na základě platného průkazu energetické náročnosti upravený na základě skutečného stavu provedených úprav zateplení stropů budov). V půdním prostoru budovy Strakovy akademie je nutné respektovat kabeláž, která je zde vedena.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve vzoru smlouvy, který je uveden v příloze C výzvy k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky