Veřejná zakázka: Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování 2. část Průřezový výzkum Azylové domy a pobytové sociální služby jako součást systému sociálního bydlení včetně tří tematických výzkumů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 819
Systémové číslo: P19V00000030
Evidenční číslo zadavatele: 3607/2019-UVCR (ASZ)
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-018954
Datum zahájení: 05.06.2019
Nabídku podat do: 10.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování 2. část Průřezový výzkum Azylové domy a pobytové sociální služby jako součást systému sociálního bydlení včetně tří tematických výzkumů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zejména zjištění nejvýznamnějších bariér pro vstup osob v bytové nouzi do služby azylového bydlení, struktury osob, kterým jsou služby azylových domů obvykle poskytovány (věk, pohlaví, sociální situace, zdravotní omezení atd.) včetně příčin jejich bytové nouze a důvodů pro využívání služby, zhodnocení adekvátnosti nastavení doprovodných sociálních služeb vzhledem ke struktuře klientů, popis mechanismů migrace mezi azylovými domy, ubytovnami nebo dalšími pobytovými službami či institucemi a posouzení vlivu pobytu v azylových domech na rodinnou situaci klientů. Výsledky šetření umožní zhodnocení dopadů služby azylových domů na klienty a na stabilizaci jejich bydlení (v kontextu bytové problematiky na místní i celostátní úrovni) a následně efektivnější zacílení intervencí a lokálních politik na konkrétní pomoc azylovým domům a jejich klientům.

Bližší podmínky předmětu plnění veřejné zakázky jsou popsány ve vzoru smlouvy, který je přílohou C zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky