Veřejná zakázka: Výzva k předběžné tržní konzultaci připravované veřejné zakázky s názvem „Personální systém ÚV ČR“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1130
Systémové číslo: P21V00000019
Evidenční číslo zadavatele: 4951/2021-UVCR
Datum zahájení: 07.04.2021
Nabídku podat do: 28.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k předběžné tržní konzultaci připravované veřejné zakázky s názvem „Personální systém ÚV ČR“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky bude obecně dodávka a implementace personálního (informačního) systému pro potřeby zadavatel, uvedení tohoto systému do stavu rutinního zpracování údajů, pro které je určen, zajištění migrace dat ze stávajícího systému a integrace Systému na okolní systémy a bezproblémové fungování personálního systému v souladu s příslušnými právními předpisy, dále poskytnutí komplexní dokumentace k dodanému systému, školení, podpora při souběžném zpracování mezd ve stávajícím a novém systému a dále zajištění služeb servisní podpory a rozvoje dodaného systému. Personální systém bude zpracovávat údaje cca 1000 zaměstnanců a 1000 dalších osob.
Výsledkem Zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o poskytování služeb.
Předmětem plnění veřejné zakázky tedy bude jinými slovy dodávka licencí, vč. zdrojových kódů a jejich průběžné aktualizace, provedení předimplementační analýzy, vývoj programových úprav, implementace personálního (informačního) systému (dále jen také personální systém nebo Systém), převedení úplných dat ze stávajícího systému – migrace dat, nahrazení stávajících integračních vazeb, školení uživatelů, údržba, dlouhodobá podpora a rozvoj dodaného Systému pro zadavatele včetně průběžné aktualizace zdrojových kódů. Systém bude provozovat zadavatel ve svém prostředí a bude uživatelům poskytovat služby Administrátora podpory.

Předběžná tržní konzultace bude realizována pouze a výhradně elektronicky v písemné formě bez možnosti jakéhokoliv osobního setkávání zadavatele a zástupců jednotlivých, potenciálních dodavatelů.
Předběžná tržní konzultace je otevřena širokému okruhu relevantních dodavatelů a odborníků. Předběžných tržních konzultací se mohou účastnit všichni dodavatelé (nebo odborníci), kteří zvažují podání nabídky na veřejnou zakázku. Zadavatel nestanoví žádné další podmínky pro účast dodavatelů na předběžné tržní konzultaci. Účast na předběžné tržní konzultaci je bezúplatná.
Předběžná tržní konzultace bude vedena zadavatelem tak, aby nebyla jakkoliv narušena hospodářská soutěž a byly plně respektovány všechny základní zásady a principy zadávání veřejných zakázek uvedené v § 6 ZZVZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Předběžná tržní konzultace
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků