Veřejná zakázka: Předběžné tržní konzultace k VZ Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování, část 3: Průřezový výzkum: Oddlužovací praxe po novele insolvenčního zákona

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 881
Systémové číslo: P19V00000092
Evidenční číslo zadavatele: 3608/2019-UVCR
Datum zahájení: 19.08.2019
Nabídku podat do: 29.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžné tržní konzultace k VZ Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování, část 3: Průřezový výzkum: Oddlužovací praxe po novele insolvenčního zákona
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zejména zjištění dopadu legislativní změny insolvenčního zákona na prostředí v oblasti oddlužování fyzických osob.
Zadavatel s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ.
Předmětem předběžné tržní konzultace je především:
- stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky,
- ověření možností realizace sběru dat metodami mysteryshopping a CATI (telefonické dotazování) ve vztahu k GDPR,
- zjištění minimální doby pro plnění veřejné zakázky,
- ověření hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek s využitím kritéria Kvalita návrhu realizace veřejné zakázky.
Zadavatel tímto způsobem hodlá předcházet možným rizikům, která by se při zadávání veřejné zakázky a jejím následném plnění mohla vyskytnout.
Zadavatel vypsáním předběžné tržní konzultace současně ověřuje ze strany dodavatelů možnosti nastavení zadávacích podmínek, a to zejména z hlediska vhodnosti a možné odezvy dodavatelů na zamýšlené zadávací podmínky.
Dodavatelé se budou moci k navrhovaným možnostem vyjádřit, čímž dojde ke zvýšení transparentnosti zadávacího řízení a získání relevantních a objektivních informací o možnostech trhu tak, aby zadavatel mohl optimálně nastavit zadávací podmínky veřejné zakázky, resp. celého zadávacího řízení, a umožnil tak optimální soutěž dodavatelů o veřejnou zakázku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Předběžná tržní konzultace
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nábřeží Edvarda Beneše 128/4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy