Veřejná zakázka: Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: systémové zajištění sociálního začleňování - 3. část Průřezový výzkum: Oddlužovací praxe po novele insolvenčního zákona

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 889
Systémové číslo: P19V00000100
Evidenční číslo zadavatele: 3608/2019-UVCR (ASZ)
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-036219
Datum zahájení: 15.10.2019
Nabídku podat do: 15.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: systémové zajištění sociálního začleňování - 3. část Průřezový výzkum: Oddlužovací praxe po novele insolvenčního zákona
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zejména zjištění dopadu legislativní změny zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), účinné od 01.07.2017 (zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), která zpřísnila pravidla pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Výzkum by měl prokázat, zda došlo ke kultivaci prostředí v oblasti oddlužování fyzických osob a vydefinovat bílá místa, která umožňují nepoctivým subjektům v této oblasti (i nadále) inkasovat za služby v oblasti oddlužení vyšší než zákonem regulované ceny.

Bližší podmínky předmětu plnění veřejné zakázky jsou popsány ve vzoru smlouvy, který je přílohou C zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky