Veřejná zakázka: Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 4 Pilotní ověření Metodiky moderních metod sociální práce a síťování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 871
Systémové číslo: P19V00000082
Evidenční číslo zadavatele: 24240/2019-UVCR (OPK)
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-043628
Datum zahájení: 06.12.2019
Nabídku podat do: 09.01.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 4 Pilotní ověření Metodiky moderních metod sociální práce a síťování
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek poskytovatele ověřit „Metodiku moderních metod sociální práce a síťování“ na základě již vytvořené „Metodiky moderních metod sociální práce a síťování“, která je výstupem části 1 nadlimitní veřejné zakázky „Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí“ a v souvislosti s tím:
- vytvořit vzdělávací program na základě Metodiky moderních metod sociální práce a síťování, metodické listy pro lektory, pracovní listy pro účastníky a ověřit vzdělávací program prostřednictvím vzdělávacího kurzu a vytvořit dílčí výstupy z realizace vzdělávacího kurzu;
- zavést moderní metody sociální práce a síťování do praxe adiktologických služeb a
- vytvořit Hodnotící zprávu z ověření moderních metod sociální práce a síťování, finální verzi Metodiky moderních metod sociální práce a síťování a Návrh organizačního a finančního zajištění vzdělávání pracovníků v adiktologických službách.

Podrobná specifikace předmětu části 4 veřejné zakázky je uvedena ve vzoru smlouvy a v jeho příloze č. 1, které jsou přílohou F zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 909 091 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky