Veřejná zakázka: Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 2 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 816
Systémové číslo: P19V00000027
Evidenční číslo zadavatele: 13673/2018-OPK
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-010183
Datum zahájení: 28.03.2019
Nabídku podat do: 09.05.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 2 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření finální verze návrhu optimálního modelu podpory rozvoje kompetencí a sdílení poznatků a informací zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči, a v souvislosti s ním vytvořit:
- Analýzu stávajících nástrojů a zdrojů vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči, včetně závěrečné zprávy z této analýzy.
- První verzi návrhu optimálního modelu podpory rozvoje kompetencí a sdílení poznatků a informací zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči.
- Návrh vzdělávacího programu pro zaměstnance vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči.

Předmětem veřejné zakázky je dále provést pilotní ověření návrhu vzdělávacího programu (včetně přípravy a zajištění realizace celkem 5 ověření vzdělávacího programu) pro zaměstnance vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči.

Společně s výše uvedeným je předmětem veřejné zakázky také vytvoření návrhu obsahu e-learningu a návrhu žádosti na akreditaci vzdělávacího programu pro zaměstnance vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči u MPSV a MV ČR a další související činnosti.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve vzoru smlouvy a v jeho příloze č. 1, které jsou přílohou F zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 293 388 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky