Veřejná zakázka: Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 3 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 815
Systémové číslo: P19V00000026
Evidenční číslo zadavatele: 38004/2018-OPK
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-010184
Datum zahájení: 28.03.2019
Nabídku podat do: 02.05.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 3 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek poskytovatele vytvořit komplexní návrh udržitelného systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí a v souvislosti s ním vytvořit:
- Analýzu současných a dostupných vzdělávacích programů pro krajské a místní protidrogové koordinátory, včetně závěrečné zprávy z analýzy těchto vzdělávacích programů,
- První verzi návrhu systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí,
- Vzdělávací program pro krajské a místní protidrogové koordinátory, včetně následného provedení ověření vzdělávacího programu.

Společně s výše uvedeným je předmětem veřejné zakázky také vytvoření návrhu obsahu e learningu a návrhu žádosti na akreditaci vzdělávacího programu pro krajské a místní protidrogové koordinátory u MPSV a MV ČR a další související činnosti.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve vzoru smlouvy a v jeho příloze č. 1, které jsou přílohou F zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 826 446 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky