Veřejná zakázka: Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - Část 1 Tvorba Metodiky moderních metod sociální práce a síťování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 627
Systémové číslo VZ: P17V00000032
Evidenční číslo zadavatele: 13839/2017-OPK
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-029900
Datum zahájení: 25.10.2017
Nabídku podat do: 28.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - Část 1 Tvorba Metodiky moderních metod sociální práce a síťování
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou jednotlivé činnosti směřující k vytvoření metodických materiálů a zajištění vzdělávacích aktivit projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035.

Předmětem části 1 veřejné zakázky je tvorba Metodiky moderních metod sociální práce a síťování (dále jen „Metodika“), vytvoření vzdělávacího kurzu, pilotáž vzdělávacího kurzu včetně přípravy a zajištění realizace vzdělávacího kurzu (2x) a následná úprava Metodiky na základě pilotáže.

Obsahem Metodiky bude návrh inovativních metod sociální práce a návrh metodických doporučení pro implementaci těchto metod do praxe služeb, včetně návrhu vzdělávacího kurzu. Nové a moderní metody sociální práce či poskytování sociálních služeb pro závislé a ohrožené závislostmi se budou týkat především postupů pro zefektivnění kontaktu s těžce přístupnými skupinami, využití moderních komunikačních IT technologií, contingency management, modely integrované péče, case managementu, vzájemné návaznosti služeb a podporu a vytváření podmínek pro síťování služeb. Nové metody budou určeny pro využití cílovou skupinou sociálních pracovníků a dalších odborných pracovníků, kteří pracují s osobami závislými nebo závislostí ohroženými.

Podrobná specifikace předmětu části 1 veřejné zakázky, je uvedena ve vzoru smlouvy, který je přílohou C zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 743 802 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  118 01 Praha 1 - Malá Strana
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky