Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Virtuální call centrum informační linky Eurofonu 800 200 200
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2021 15:50:30
Předmět Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2

vizte přílohy


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2_EPČ.pdf (593.24 KB)
- Příloha C_ve znění vysvětlení ZD č. 2.xlsx (16.34 KB)
- Příloha D_vzor smlouvy_ve znění vysvětlení ZD č. 2.docx (61.38 KB)