Veřejná zakázka: Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Zajištění stravovacích služeb pro Úřad vlády ČR"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 771
Systémové číslo: P18V00000037
Evidenční číslo zadavatele: 28885/2018-OPS
Datum zahájení: 10.10.2018
Nabídku podat do: 25.10.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Zajištění stravovacích služeb pro Úřad vlády ČR"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Účelem předběžné tržní konzultace je stanovení nového konceptu zdravého stylu stravování zaměstnanců zadavatele, stanovení zadávacích podmínek a informování dodavatelů o záměrech a požadavcích zadavatele.
Zadavatel tímto způsobem hodlá získat všechny informace potřebné pro správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel tímto způsobem hodlá rovněž předcházet možným rizikům, která by se při zadávání veřejné zakázky a případně i následně při jejím plnění mohla vyskytnout.
Zadavatel vypsáním předběžné tržní konzultace současně ověřuje ze strany dodavatelů svůj záměr o nastavení zadávacích podmínek, a to zejména z hlediska vhodnosti a možné odezvy dodavatelů na zamýšlené zadávací podmínky.
Dodavatelé se budou moci k navrhovaným možnostem vyjádřit, čímž dojde ke zvýšení transparentnosti zadávacího řízení a získání relevantních a objektivních informací o možnostech trhu tak, aby zadavatel mohl optimálně nastavit zadávací podmínky veřejné zakázky, resp. celého zadávacího řízení, a umožnil tak co nejširší soutěž dodavatelů o veřejnou zakázku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
V rámci předběžné tržní konzultace nebudou podávány nabídky.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy