Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Zajištění stravovacích služeb pro Úřad vlády ČR"
Odesílatel Lenka Dudová
Organizace odesílatele Česká republika - Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2018 11:04:09
Předmět Výzva

Vážený dodavateli,

dovoluji si Vás pozvat na předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Zajištění stravovacích služeb pro Úřad vlády ČR", které se budou konat dne 25.10.2018 v 08:00 hod. Předpokládaná délka trvání předběžné tržní konzultace je 4 hodiny.
Místem konání předběžné tržní konzultace je sídlo zadavatele na adrese nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana.

Podrobnosti k předběžné tržní konzultaci naleznete v přiložené výzvě nebo na profilu zadavatele https://zakazky.vlada.cz/contract_write_VY_771.html.

S pozdravem

Mgr. Lenka Dudová


Přílohy
- Zajištění stravovacích služeb_Předběžné tržní konzultace_EPČ.pdf (720.55 KB)