Veřejná zakázka: Vzdělávací a výzkumné aktivity kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 348
Systémové číslo: P15V00000012
Evidenční číslo zadavatele: čj. 18094/2014-ASZ
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 494870
Na základě předběžného oznámení:
Vzdělávací a výzkumné aktivity kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016
Počátek běhu lhůt: 06.02.2015
Nabídku podat do: 01.04.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vzdělávací a výzkumné aktivity kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou jednotlivé činnosti k zajištění realizace vzdělávacích a výzkumných aktivit kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016. Veřejná zakázka je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který je z 80 % financován Norskými fondy a EHP a z 20 % státním rozpočtem České republiky. Tato zakázka je zaměřena na vzdělávací a výzkumné aktivity, kde jsou cílovou skupinou zástupci místních samospráv, veřejné správy, policie, škol, občanské iniciativy i jednotlivci v sociálně vyloučených lokalitách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 069 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (https://zakazky.vlada.cz) nebo listině do podatelny zadavatele na adrese nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy