Veřejná zakázka: Smlouva na služby výškových prací na objektech Úřadu vlády České republiky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1475
Systémové číslo: P23V00000083
Evidenční číslo zadavatele: 16792/2023-UVCR (OSN)
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-053563
Datum zahájení: 22.11.2023
Nabídku podat do: 04.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Smlouva na služby výškových prací na objektech Úřadu vlády České republiky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zejména poskytnutí služeb při výškových opravách střech v objektech Úřadu vlády ČR (dále „Objekty“). Na základě této veřejné zakázky bude zadavatel zadávat dodavateli, podle svých potřeb, jednotlivé dílčí zakázky na provedení prací formou objednávky. Výškové práce spočívají v provádění pravidelné i nepravidelné kontroly střech, čištění střech, žlabů a svodů včetně všech souvisejících prací horolezeckou technikou v Objektech na území Prahy. Jedná se o práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, prováděné ve zvláštním režimu NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, které nejsme schopni zajistit nyní ani v budoucnosti vlastními pracovníky.
Službami při výškových opravách střech v Objektech jsou zejména:
• Kontroly a drobné opravy střešní krytiny, klempířských prvků a instalované ochrany proti ptákům, případně její lokální rozšíření,
• Kontroly, čištění a drobné opravy okapových žlabů a svodů,
• Čištění a ochrana fasád (zejména kokony a pavučiny, chemické ošetření) před pavouky,
• Opravy zatékání ve výškách všeho druhu,
• Odstranění mechu a odpadu ze záchytných systémů,
• Zpracování fotodokumentace před zahájením a po dokončení prací,
• Zpracování fotodokumentace závad,
• Vstupní kontrola střešních části Objektů, zpracuje zápis o zjištěných skutečnostech a předloží objednateli zprávu o zjištěných nedostatcích (včetně fotodokumentace).
• Vstupní kontrola dešťových svislých svodů Objektů kamerovým průzkumem,
• Odstraňování sněhu a ledu ze žlabů a rampouchů z kritických míst střešní konstrukce,
• Odstranění ptačích exkrementů, uhynulých ptáků, náletů, listí apod. z celé plochy střech včetně jejich likvidace,
• Kontroly stavu a další opravy (hromosvodů, parapetů, šambrán, lokálních oprav fasád a omítek a zdobných prvků, vikýřů a vestavěných zařízení (ve výškách).
Podrobná specifikace zakázky, závazný rozsah a požadovaná kvalita předmětu plnění a dalších souvisejících služeb je uvedena v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy