Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Smlouva na služby výškových prací na objektech Úřadu vlády České republiky
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zejména poskytnutí služeb při výškových opravách střech v objektech Úřadu vlády ČR (dále „Objekty“). Na základě této veřejné zakázky bude zadavatel zadávat dodavateli, podle svých potřeb, jednotlivé dílčí zakázky na provedení prací formou objednávky. Výškové práce spočívají v provádění pravidelné i nepravidelné kontroly střech, čištění střech, žlabů a svodů včetně všech souvisejících prací horolezeckou technikou v Objektech na území Prahy. Jedná se o práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, prováděné ve zvláštním režimu NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, které nejsme schopni zajistit nyní ani v budoucnosti vlastními pracovníky.
Službami při výškových opravách střech v Objektech jsou zejména:
• Kontroly a drobné opravy střešní krytiny, klempířských prvků a instalované ochrany proti ptákům, případně její lokální rozšíření,
• Kontroly, čištění a drobné opravy okapových žlabů a svodů,
• Čištění a ochrana fasád (zejména kokony a pavučiny, chemické ošetření) před pavouky,
• Opravy zatékání ve výškách všeho druhu,
• Odstranění mechu a odpadu ze záchytných systémů,
• Zpracování fotodokumentace před zahájením a po dokončení prací,
• Zpracování fotodokumentace závad,
• Vstupní kontrola střešních části Objektů, zpracuje zápis o zjištěných skutečnostech a předloží objednateli zprávu o zjištěných nedostatcích (včetně fotodokumentace).
• Vstupní kontrola dešťových svislých svodů Objektů kamerovým průzkumem,
• Odstraňování sněhu a ledu ze žlabů a rampouchů z kritických míst střešní konstrukce,
• Odstranění ptačích exkrementů, uhynulých ptáků, náletů, listí apod. z celé plochy střech včetně jejich likvidace,
• Kontroly stavu a další opravy (hromosvodů, parapetů, šambrán, lokálních oprav fasád a omítek a zdobných prvků, vikýřů a vestavěných zařízení (ve výškách).
Podrobná specifikace zakázky, závazný rozsah a požadovaná kvalita předmětu plnění a dalších souvisejících služeb je uvedena v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.01.2024 10:00
Datum zahájení: 22.11.2023 12:33
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: