Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení 1 kusu vývojářského notebooku s příslušenstvím a balíkem programů pro tvorbu dokumentů
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 19.07.2019 10:00
Pořízení IT materiálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2019 20.06.2019 11:00
Nákup mobilních telefonů pro Úřad vlády ČR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2019 20.06.2019 09:00
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování 2. část Průřezový výzkum Azylové domy a pobytové sociální služby jako součást systému sociálního bydlení včetně tří tematických výzkumů
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2019 10.07.2019 10:00
Pořízení výpočetní techniky a softwaru
nadlimitní Vyhodnoceno 03.04.2019 09.05.2019 10:00
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 3 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů
nadlimitní Vyhodnoceno 28.03.2019 02.05.2019 13:00
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 2 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy
nadlimitní Vyhodnoceno 28.03.2019 09.05.2019 14:00
Úpravy sociálních prostor v 1.NP objektu Strakovy akademie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2019 18.04.2019 10:00
Aplikační podpora k ekonomickému systému SAP
nadlimitní Hodnocení 03.03.2019 29.04.2019 10:00
Zajištění ostrahy objektu Hrzánský palác
nadlimitní Hodnocení 06.02.2019 18.03.2019 10:00
Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Zajištění stravovacích služeb pro Úřad vlády ČR"
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.10.2018 25.10.2018 08:00
všechny zakázky