Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k předběžné tržní konzultaci připravované veřejné zakázky s názvem „Personální systém ÚV ČR“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 28.04.2021 10:00
Pořízení IT materiálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 20.04.2021 13:00
HW a SW pro datové centrum
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2021 01.04.2021 10:00
Dodávka mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2021 31.03.2021 10:00
Sanace opatření a oprava škod nároží Objektu B Kramářovy vily, Gogolova 212/1, Praha 1
podlimitní Hodnocení 04.03.2021 15.04.2021 10:00
Virtuální call centrum informační linky Eurofonu 800 200 200
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.03.2021 07.04.2021 10:00
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR
nadlimitní Hodnocení 25.02.2021 30.03.2021 10:00
Projektová dokumentace modernizace tiskového sálu (atrium)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2021 01.03.2021 10:00
Nákup 5 kamer bezpečnostního systému
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2021 19.02.2021 10:00
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 3 a 4
nadlimitní Hodnocení 30.12.2020 09.04.2021 10:00
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 5: SME Assembly
nadlimitní Hodnocení 23.12.2020 01.03.2021 10:00
Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie
podlimitní Vyhodnoceno 19.11.2020 04.03.2021 10:00
Část 2 - Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
podlimitní Vyhodnoceno 16.11.2020 17.12.2020 10:00
Část 1 - Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany pro Úřad vlády ČR
podlimitní Vyhodnoceno 10.11.2020 10.12.2020 10:00
Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Úřad vlády ČR
podlimitní Zadávání 10.11.2020
všechny zakázky