Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.85 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie
podlimitní Příjem nabídek 19.11.2020 05.01.2021 10:00
Zpracování sociologického výzkumu výskytu sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2020 09.12.2020 10:00
Dodávka xerografického papíru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2020 01.12.2020 10:00
Část 2 - Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
podlimitní Příjem nabídek 16.11.2020 17.12.2020 10:00
Projektová dokumentace Oprava opěrných zdí Kramářovy vily
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2020 15.12.2020 09:00
Část 1 - Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany pro Úřad vlády ČR
podlimitní Příjem nabídek 10.11.2020 10.12.2020 10:00
Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Úřad vlády ČR
podlimitní Zadávání 10.11.2020
Nákup zahradního traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2020 20.11.2020 10:00
Nákup serverů pro záznam z bezpečnostního monitorovacího systému
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.10.2020 03.11.2020 10:00
Dodávka konferenčního systému
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.10.2020 02.11.2020 10:00
Předběžná tržní konzultace k VZ "Zajištění softwarové části akreditačního systému pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022"
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.10.2020 05.11.2020 10:00
Zajištění procesu certifikace adiktologických služeb
nadlimitní Hodnocení 20.10.2020 23.11.2020 10:00
Dodávka periodik na rok 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.10.2020 09.11.2020 10:00
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 1 a 2
nadlimitní Příjem nabídek 06.10.2020 28.12.2020 10:00
Projektová dokumentace modernizace zasedacího sálu vlády a předsálí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2020 01.10.2020 09:00
všechny zakázky