Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění procesu certifikace adiktologických služeb
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 23.06.2023 10:00
Služby metodicko-odborného dohledu při nasazování Elektronického systému spisové služby pro Úřad vlády České republiky
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.05.2023 31.05.2023 10:00
Podpora licencí VMware
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2023 29.05.2023 10:00
Redesign webových stránek vláda.cz
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2023 15.06.2023 10:00
Nákup ojetých motorových vozidel
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2023 13.06.2023 10:00
Cestovní pojištění na zahraničních pracovních cestách
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2023 03.05.2023 10:00
Zajištění stěhovacích služeb pro Úřad vlády ČR
nadlimitní Vyhodnoceno 17.04.2023 18.05.2023 10:00
Modernizace tiskového sálu a zázemí pro novináře
podlimitní Hodnocení 11.04.2023 12.05.2023 10:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU XV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2023 08.02.2023 10:00
Elektronický systém spisové služby pro Úřad vlády České republiky
nadlimitní Vyhodnoceno 11.01.2023 21.02.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace - Analýza migrace z HCL Notes/Domino do prostředí MS Exchange/365
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2022 28.11.2022 10:00
Digitalizace a pasportizace objektů Úřadu vlády ČR
nadlimitní Zadávání 07.10.2021
Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Spisová služba ÚV ČR"
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2021 14.07.2021 10:00
Dodávka multifunkčních tiskáren pro objekty Úřadu vlády ČR
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2021
všechny zakázky