Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektový manažer pro projekt vybudování alternativního zdroje vytápění Strakovy akademie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 13.04.2023 10:00
Analýza migrace informačního systému elektronické pošty z platformy HCL Domino na platformu MS Exchange/365
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.03.2023 28.03.2023 10:00
Odstranění bazénu včetně zázemí v Sezimově Ústí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.02.2023 14.03.2023 10:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU XV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2023 08.02.2023 10:00
Elektronický systém spisové služby pro Úřad vlády České republiky
nadlimitní Hodnocení 11.01.2023 21.02.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace - Analýza migrace z HCL Notes/Domino do prostředí MS Exchange/365
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2022 28.11.2022 10:00
Zajištění interiérových dekoračních prvků jednotného vizuálního stylu na neformální rady CZ PRES 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.08.2022 24.08.2022 10:00
Digitalizace a pasportizace objektů Úřadu vlády ČR
nadlimitní Zadávání 07.10.2021
Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Spisová služba ÚV ČR"
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2021 14.07.2021 10:00
Dodávka multifunkčních tiskáren pro objekty Úřadu vlády ČR
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2021
všechny zakázky