Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Čtečky čárových kódů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2021 29.06.2021 13:00
Výzva k předběžné tržní konzultaci - Zajištění dárkových a propagačních předmětů v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 02.07.2021 10:00
Dodávka a instalace LED obrazovky
podlimitní Příjem nabídek 16.06.2021 12.07.2021 14:00
Část 1 - Multifunkční barevné tiskárny A3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 30.06.2021 10:00
Dodávka multifunkčních tiskáren pro objekty Úřadu vlády ČR
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2021
Strakova akademie - modernizace šaten OS PČR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 25.06.2021 10:00
Firewall
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2021 11.06.2021 10:00
Nákup switchů pro kamerový systém
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2021 07.06.2021 10:00
Podpora licencí a nové licence VMware
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2021 27.05.2021 10:00
Zajištění cílené diseminace výstupů projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované proditdrogové politiky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2021 09.06.2021 10:00
Zajištění akreditačního systému pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2021 21.06.2021 10:00
Zajištění stěhovacích služeb pro Úřad vlády ČR
podlimitní Vyhodnoceno 10.05.2021 01.06.2021 10:00
Renovace části teracové podlahy v 3.NP objektu Strakovy akademie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2021 25.05.2021 10:00
Nákup kancelářského nábytku
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2021 13.05.2021 14:00
Výzva k předběžné tržní konzultaci připravované veřejné zakázky s názvem „Personální systém ÚV ČR“
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.04.2021 28.04.2021 10:00
všechny zakázky