Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžné tržní konzultace k VZ Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování, část 3: Průřezový výzkum: Oddlužovací praxe po novele insolvenčního zákona
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.08.2019 29.08.2019 10:00
Konsolidace licencí Dell EMC Networker
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 04.09.2019 14:00
Propagační předměty“ k projektu: „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2019 03.09.2019 12:00
Nákup 6 malých užitkových vozidel
podlimitní Příjem nabídek 07.08.2019 30.08.2019 10:00
Spotřební materiál do tiskáren pro projekt: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.08.2019 16.08.2019 10:00
Nákup mobilních telefonů pro projekt: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2019 19.08.2019 10:00
Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu, a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2019 29.08.2019 10:00
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU IX
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2019 23.08.2019 10:00
Operativní leasing 3 vozů pro projekt: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
podlimitní Příjem nabídek 04.07.2019 26.08.2019 10:00
Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce "Zpracování projektové dokumentace na provedení modernizace zařízení měření a regulace elektrické kotelny v objektu Úřadu vlády ČR – Strakova akademie"
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2019 30.07.2019 09:00
Optické a telekomunikační propojení objektů v areálu Kramářovy vily
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.06.2019 08.08.2019 10:00
Pořízení produkčního digitálního zařízení a jeho servis
podlimitní Vyhodnoceno 26.06.2019 30.07.2019 10:00
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování 2. část Průřezový výzkum Azylové domy a pobytové sociální služby jako součást systému sociálního bydlení včetně tří tematických výzkumů
nadlimitní Vyhodnoceno 05.06.2019 10.07.2019 10:00
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 3 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů
nadlimitní Vyhodnoceno 28.03.2019 02.05.2019 13:00
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 2 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy
nadlimitní Vyhodnoceno 28.03.2019 09.05.2019 14:00
všechny zakázky