Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: 212809
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Podpora licencí IBM na rok 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2017 27.10.2017 10:00
Výměna výtahu v objektu Vladislavova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2017 27.10.2017 10:00
Dodávky kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.09.2017 13.10.2017 09:30
Rozšíření managementu EN Management Center
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.09.2017 03.10.2017 11:30
Pořízení výpočetní techniky
nadlimitní Hodnocení 07.09.2017 09.10.2017 10:00
Dodávka xerografického papíru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2017 11.09.2017 10:00
Dodávka periodik na rok 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.08.2017 15.09.2017 10:00
Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2017 29.08.2017 10:00
Průběžný audit projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.07.2017 27.07.2017 10:00
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování - část 1 Výzkum zdravotní gramotnosti v sociálně vyloučených lokalitách ČR
podlimitní Vyhodnoceno 27.06.2017 17.07.2017 10:00
všechny zakázky