Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace modernizace zasedacího sálu vlády a předsálí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2020 01.10.2020 09:00
Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády ČR na roky 2021 a 2022
nadlimitní Příjem nabídek 28.08.2020 30.09.2020 10:00
Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády na roky 2021 a 2022
nadlimitní Příjem nabídek 24.08.2020 29.09.2020 10:00
Nákup 100 ks tiskáren A4 a 100 ks tonerů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.08.2020 28.08.2020 10:00
Nákup mobilních telefonů Samsung Galaxy S10e (Samsung Galaxy S10)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.08.2020 17.08.2020 09:00
Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
nadlimitní Příjem nabídek 27.07.2020 06.10.2020 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při práci na staveništi Obnova zahrady Strakovy akademie
podlimitní Hodnocení 24.07.2020 27.08.2020 10:00
Provedení evaluace projektu Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.07.2020 17.08.2020 10:00
Programátorské práce - Jednotný informační systém pro adiktologické služby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.07.2020 05.08.2020 10:00
Firewall
nadlimitní Vyhodnoceno 09.07.2020 24.08.2020 09:00
Obnova zahrady Strakovy akademie – stavební práce
podlimitní Hodnocení 26.06.2020 18.08.2020 10:00
Část 2 - Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
podlimitní Hodnocení 12.06.2020 20.07.2020 10:00
Část 1 – Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany pro Úřad vlády ČR
podlimitní Hodnocení 10.06.2020 31.07.2020 10:00
Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Úřad vlády ČR
podlimitní Zadávání 10.06.2020
Sanace havarijního stavu podlahy garáže v suterénu provozní budovy Úřadu vlády ČR
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2020 22.07.2020 10:00
všechny zakázky