Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=834 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=811

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU IX
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2019 23.08.2019 10:00
Operativní leasing 3 vozů pro projekt: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
podlimitní Příjem nabídek 04.07.2019 29.07.2019 10:00
Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce "Zpracování projektové dokumentace na provedení modernizace zařízení měření a regulace elektrické kotelny v objektu Úřadu vlády ČR – Strakova akademie"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2019 30.07.2019 09:00
Navýšení diskové kapacity VMware
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2019 06.08.2019 10:00
Optické a telekomunikační propojení objektů v areálu Kramářovy vily
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2019 01.08.2019 10:00
Spotřební materiál do tiskáren pro projekt: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.06.2019 09.07.2019 09:30
Pořízení produkčního digitálního zařízení a jeho servis
podlimitní Příjem nabídek 26.06.2019 30.07.2019 10:00
Studie proveditelnosti a projekt na zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie a provozní budovy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2019 31.07.2019 10:00
Pravidelná kontrola přenosných hasicích přístrojů a hydrantů v objektech Úřadu vlády ČR.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2019 03.07.2019 10:00
Pořízení 1 kusu vývojářského notebooku s příslušenstvím a balíkem programů pro tvorbu dokumentů
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 19.07.2019 10:00
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování 2. část Průřezový výzkum Azylové domy a pobytové sociální služby jako součást systému sociálního bydlení včetně tří tematických výzkumů
nadlimitní Hodnocení 05.06.2019 10.07.2019 10:00
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 3 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů
nadlimitní Vyhodnoceno 28.03.2019 02.05.2019 13:00
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 2 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy
nadlimitní Vyhodnoceno 28.03.2019 09.05.2019 14:00
Aplikační podpora k ekonomickému systému SAP
nadlimitní Vyhodnoceno 03.03.2019 29.04.2019 10:00
Zajištění ostrahy objektu Hrzánský palác
nadlimitní Hodnocení 06.02.2019 18.03.2019 10:00
všechny zakázky